Baking


Rundt den 2. og 4. onsdagen og fredagen hver måned baker vi for levering på Sørkedalen Landhandel og Kafé. Hver onsdag og fredag er Bryggerhuset som regel åpent, så du kan komme innom å kjøpe varer fra Markajentene og se hva vi driver med i Bryggerhuset.