Markajentenes historie

Markajentene ble startet i 2008 av tre damer i Sørkedalen; Ingrid Rødsten Hansen, Rita Finnerud Larsen og Nina Grønvold. Marrkajentene har drevet store deler av sin produksjon på Finnerud Sportsstue i Nordmarka.

Etter mange års samarbeid har Rita bestemt seg for å drive Finnerud Sportsstue på fulltid og dermed drives Markajentene videre av Ingrid og Nina.